NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set allowedprogram - Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program. set icmpsetting - Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány firewall. set logging - Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall. set multicastbroadcastresponse - Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na vícesměrové nebo všesměrové vysílání. set notifications - Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall. set opmode - Nastaví provozní konfiguraci brány firewall. set portopening - Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall. set service - Nastaví konfiguraci služby v nastavení brány firewall.

NETSH / FIREWALL / SET

netsh firewall set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras show link
Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ip show wins
Zobrazí adresy serveru WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/set.htm
0.155
14011

What is an address bar?

 /

What is a paper hole punch?

 /

Acrobat Reader the PDF viewer free download!

 /

A shortcut and keyboard shortcut for the security center and start menu!

 /

Can i uninstall Find.Same.Images.OK from Windows 10, 8.1 or 7?

 /

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /

What is a progress bar?

 /

Improved mouse wheel and little load on the CPU or resources!

 /

Windows 10 control system (classic panel)!

 /

Unterschied Malware und Adware?

 /

What is adware?

 /

I do not want to keep the calendar running in the background!

 /