NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set » logging

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set logging ? set logging [ [ filelocation = ] cesta [ maxfilesize = ] 1-32767 [ droppedpackets = ] ENABLE|DISABLE [ connections = ] ENABLE|DISABLE ] Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall. Parametry: filelocation - Cesta k protokolu a název souboru (volitelné). maxfilesize - Maximální velikost souboru protokolu v kilobajtech (volitelné). droppedpackets - Režim protokolování zahozených paketů (volitelné). ENABLE - Protokolovat na bráně firewall. DISABLE - Neprotokolovat na bráně firewall. connections - Režim protokolování úspěšných připojení (volitelné). ENABLE - Protokolovat na bráně firewall. DISABLE - Neprotokolovat na bráně firewall. Poznámky: Je třeba zadat nejméně jeden parametr. Příklady: set logging %windir%\pfirewall.log 4096 set logging %windir%\pfirewall.log 4096 ENABLE set logging filelocation = %windir%\pfirewall.log maxfilesize = 4096 set logging filelocation = %windir%\pfirewall.log maxfilesize = 4096 droppedpackets = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SET / LOGGING

netsh firewall set logging - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, logging, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh routing ip delete scope
Odstraní obor vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 isatap set state
Nastaví stav rozhraní ISATAP.
netsh routing ip set loglevel
Nastaví globální úroveň protokolování.
netsh ras aaaa set acctserver
Nastaví vlastnosti serveru účtování.
netsh firewall dump
Zobrazí konfigurační skript.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/set/logging.htm
0.077

Display the full path in the title bar of Win 8.1 ms-explorer!

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

Desktop Verknüpfung zum Windows 8.1, 8 und 10 Wartungscenter!

 /

Windows 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /

How to get Folder View properties in Windows 10 Explorer?

 /

Wie mache ich einen Windows Screenshot?

 /

What is a pixel?

 /

Wo ist das Verzeichnis mit den Suchergebnissen in Windows 10, 8.1, 7?

 /