NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set » portopening

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set portopening ? set portopening [ protocol = ] TCP|UDP|ALL [ port = ] 1-65535 [ [ name = ] název [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM [ addresses = ] addresy [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] název ] Nastaví konfiguraci portu na bráně firewall. Parametry: protocol - Protokol portu. TCP - Transmission Control Protocol (TCP). UDP - User Datagram Protocol (UDP). ALL - Všechny protokoly. port - Číslo portu. name - Název portu (volitelné). mode - Režim portu (volitelné). ENABLE - Povolit průchod bránou firewall (výchozí). DISABLE - Zakázat průchod bránou firewall. scope - Obor portu (volitelné). ALL - Povolit průchod všech dat bránou firewall (výchozí). SUBNET - Povolit průchod bránou firewall pouze v rámci místní sítě (podsítě). CUSTOM - Povolit pouze určený přenos bránou firewall. adresy - Vlastní obor adres (volitelné). profile - Konfigurační profil (volitelné). CURRENT - Aktuální profil (výchozí). DOMAIN - Doménový profil. STANDARD - Standardní profil. ALL - Všechny profily. interface - Název rozhraní (volitelné). Poznámky: Parametry profile a interface nelze zadat společně. Parametry scope a interface nelze zadat společně. Pro určení parametru addresses je třeba nastavit parametr scope na CUSTOM Příklady: set portopening TCP 80 OsobniWebovyPort set portopening UDP 500 IKE ENABLE ALL set portopening ALL 53 DNS ENABLE CUSTOM 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet set portopening protocol = TCP port = 80 name = WebovyPort set portopening protocol = UDP port = 500 name = IKE mode = ENABLE scope = ALL set portopening protocol = ALL port = 53 name = DNS mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses = 157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

NETSH / FIREWALL / SET / PORTOPENING

netsh firewall set portopening - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, portopening, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh exec
Spustí soubor skriptu.
netsh routing ip nat set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface portproxy show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx rip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ipx set pool
Nastaví fond adres IPX RAS.
netsh interface ip show dns
Zobrazuje adresy serveru DNS.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/set/portopening.htm
0.077

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, how to?

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

How to, turn off view the zip files in the tree-view, (disable, show, folder)?

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

Is that the File Manager for Windows-10?

 /

Search for Bad Pixels on the Windows Desktop / Notebook Monitor!

 /

Quad-Explorer Q-Dir Defender Firewall zulassen Win-10, Problem!

 /

Set Countdown Timer and use Stopwatches in Windows 10, how to?

 /