NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show allowedprogram - Zobrazí v konfiguraci brány firewall povolený program. show config - Zobrazí konfiguraci brány firewall. show currentprofile - Zobrazí aktuální profil brány firewall. show icmpsetting - Zobrazí konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány firewall. show logging - Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall. show multicastbroadcastresponse - Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na vícesměrové nebo všesměrové vysílání. show notifications - Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall. show opmode - Zobrazí provozní konfiguraci brány firewall. show portopening - Zobrazí konfiguraci portu v nastavení brány firewall. show service - Zobrazí konfiguraci služby v nastavení brány firewall. show state - Zobrazí aktuální stav brány firewall.

NETSH / FIREWALL / SHOW

netsh firewall show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Zobrazí stav směrování typu 6to4.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/show.htm

0.077

Vista Ordner Datum und Zeit ändern?

 /

Change the Win-7 thousand separator (distinction) and decimal symbol!

 /

Where is the Send To folder in windows 10, how to open?

 /

How to open in Windows 8.1/10 the program path through the task manager while the program is running?

 /

Windows protected your PC!?

 /

Druckertreiber bei Windows 7 aktualisieren am Beispiel zu (Konica KL-3015)!

 /

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /

How to remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /