NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » logging

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show logging ? show logging Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.

NETSH / FIREWALL / SHOW / LOGGING

netsh firewall show logging - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, logging, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag show dns
Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add interface
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/show/logging.htm

0.062

Was ist besser herunterfahren, oder Standbymodus?

 /

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

How to change or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /

Can't login to Minecraft Account on Mojang!

 /

Windows 10 remove frequent folders from explorer (quick access)?

 /

Customize icon spacing on the windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /