NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » logging

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show logging ? show logging Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.

NETSH / FIREWALL / SHOW / LOGGING

netsh firewall show logging - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, logging, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add dns
Přidá statickou adresu serveru DNS.
netsh routing ip rip show ifbinding
Zobrazí vazbu adresy IP rozhraní protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag show dns
Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add interface
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/firewall/show/logging.htm
0.046

Where can i find the settings on Samsung Galaxy?

 /

How to define in Windows 8 / 10 a program to open multiple file types?

 /

Mehrkernprozessoren?

 /

Programme(x86) Windows 8 / 10, was für ein Ordner (Verzeichnis) ist das?

 /