NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Značka Hodnota name - Název přidávaného rozhraní. Poznámky: Odstraní připojení ze směrovače. Například: delete interface name="Připojení vyžádaného volání" Odstraní připojení vyžádaného volání ze směrovače.

NETSH / INTERFACE / DELETE / INTERFACE

netsh interface delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní rozhraní ze směrovače. / Windows 2000/XP
netsh, interface, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip delete range
Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/delete/interface.htm
0.109

Wie kann man in Office Word nur den markierten Text drucken?

 /

Kann ich PowerShell Befehle in der ColorConsole ausführen?

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

Löschen und zurücksetzen des Thumbnail-Cache in Windows 10/8.1/7, Thumbs.db?

 /

The Windows-7, 8, 8.1 Quick Launch bar is gone!

 /

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

Red Black Big Mouse Pointer for Windows!

 /

Patrone auf meinem Computer tauschen!

 /