NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Značka Hodnota name - Název přidávaného rozhraní. Poznámky: Odstraní připojení ze směrovače. Například: delete interface name="Připojení vyžádaného volání" Odstraní připojení vyžádaného volání ze směrovače.

NETSH / INTERFACE / DELETE / INTERFACE

netsh interface delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní rozhraní ze směrovače. / Windows 2000/XP
netsh, interface, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip delete range
Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/delete/interface.htm
0.14

Status: Is downloaded - 100 percent and Windows 10 hangs?

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

Error message no scanner connected Windows 10?

 /

Can I create a desktop shortcut for the Windows 8, 8.1 / 10 onscreen keyboard?

 /

Can I turn off all Colors Highlighting of files and directorys?

 /

Prevents the restoration of confidential files!

 /

Mauszeiger in Windows-10 beim Tippen versteckt, bzw. ausblenden?

 /

Gesperrte / Geschützte Dateien und Ordner unter Windows entsperren und löschen!

 /