NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Značka Hodnota name - Název přidávaného rozhraní. Poznámky: Odstraní připojení ze směrovače. Například: delete interface name="Připojení vyžádaného volání" Odstraní připojení vyžádaného volání ze směrovače.

NETSH / INTERFACE / DELETE / INTERFACE

netsh interface delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní rozhraní ze směrovače. / Windows 2000/XP
netsh, interface, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip delete range
Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/delete/interface.htm

0.078

What is svchost.exe on Windows?

 /

How can i create a New-Folder in each explorer View?

 /

Adjust screen brightness on Windows-10 tablet PC via Mobility Center!

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /

Wo ist bitte die Zeichentabelle in Windows-7? Ich will ein Sonderzeichen einfügen!

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

Wo finde ich den Windows 8 und 8.1 Registry-Editor, um Registry-Einträge zu bearbeiten?

 /

Ordner Berechtigungen freigeben für alle Windows 10?

 /