NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh interface ip'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.
netsh lan export
Uloží profily sítě LAN do souborů XML.
netsh routing ipx sap show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh routing ip
Změny kontextu `netsh routing ip'.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm

0.077

Activate, Customize the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /

Wo ist der Kennwortrücksetzdatenträger in Windows 10?

 /

When I switch between HDMI switcher the icons get rearranged!

 /

Warum drehen sich die Herz-Flocken am Desktop?

 /

Download the Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-day trial!

 /

How to define in Windows 8 / 10 a program to open multiple file types?

 /

Wie kann ich in WinBin2Iso in meine Landessprache übersetzen!

 /

How to set in Windows 8 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /