NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh interface ip'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server
netsh firewall show
Zobrazí konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Odstraní filtr protokolu OSPF.
netsh lan export
Uloží profily sítě LAN do souborů XML.
netsh routing ipx sap show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh routing ip
Změny kontextu `netsh routing ip'.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.125

Windows-10 alle Apps Ordner (öffnen, finden, löschen)?

 /

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

Enable / Turn off Virtualization on Windows 10 or Server 2016, can I do?

 /

Activate file extension in the file-type column!

 /

Overwrite the file X-Times if necessary for safe erase!

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

Was ist eine Ausschlussliste?

 /

Wo sind die Fonts in Windows 10, bzw. der Schrift-Ordner?

 /