netsh interface ip add dns - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add dns ? Použití: add dns [name=]<řetězec> [addr=] [[index=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota name - název rozhraní, ke kterému jsou přidány servery DNS. addr - Adresa IP přidávaného serveru DNS. index - Určí index (předvolbu) pro zadanou adresu serveru DNS. Poznámky: Přidá novou adresu IP serveru DNS do staticky konfigurovaného seznamu. Server DNS je přidán na konec seznamu. Pokud je zadán index, pak je server DNS umístěn na dannou pozici a ostatní servery posunuty dolu. Pokud byly servery DNS před tím získány prostřednictvím DHCP, pak bude starý seznam adres nahrazen novým. Příklady: add dns "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 add dns "Připojení místní sítě"10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / DNS

netsh interface ip add dns - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá adresu statického serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp cloud
Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.
netsh bridge show
Zobrazí informace.
netsh routing ip dnsproxy show
Zobrazí informaceWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá adresu statického serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/dns.htm
0.124
15551

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /

Move Files with Powershell and CMD (examples)!

 /

Remove Quad-Directory-Explorer from Windows Autostart (Startup), how to?

 /

Ich denke, was noch fehlt, ist die Auswahl-umkehren Option?

 /

COMODO CA Limited Problem May 2019 Certifikate!

 /

Erstellen von Twitter- und Facebook-Posts mit Symbolen, aber wie!

 /

Add PDFs and images to the PDF?

 /

Was ist besser herunterfahren, oder Standbymodus?

 /

Spell check Internet Explorer 11/10 change Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Wie aktiviere ich den Jugendschutz für ein Benutzerkonto unter Windows 7?

 /

How to add windows programs to Favorites K.O. for a fast Task Kill?

 /

Fledermaus Uhr passend zu Halloween Windows Desktop Wallpaper!

 /