netsh interface ip add wins - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add wins ? Použití: add wins [name=]<řetězec> [addr=] [[index=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, kam jsou přidávány servery WINS. addr - Adresa IP přidávaného serveru WINS. index - Určuje index (předvolbu) pro zadanou adresu serveru WINS. Poznámky: Přidá novou adresu IP serveru WINS do staticky konfigurovaného seznamu. Server WINS je přidán na konec seznamu. Pokud je zadán index, pak je server WINS umístěn na dannou pozici a ostatní servery posunuty dolu. Pokud byly servery WINS před tím získány prostřednictvím DHCP, pak bude starý seznam adres nahrazen novým. Příklady: add wins "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 add wins "Připojení místní sítě" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / WINS

netsh interface ip add wins - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá adresu statického serveru WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show link
Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ip show wins
Zobrazí adresy serveru WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip igmp install
Instaluje směrovač nebo server proxy IGMP a nastaví globální protokolování.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá adresu statického serveru WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/wins.htm
0.187
15923

Sort the pictures for similarity and highlight better photos!

 /

Quick, can I! use the Screenshot Function in Desktop-OK!

 /

Ändern / Übersetzen der Sprache in der Aero Desktop Uhr, aber wie!

 /

Download the Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-day trial!

 /

Is remote support also possible with Window-7 (Starter / Pro)?

 /

Klassische und Moderne Adressleiste für Windows, oder beide zusammen?

 /

Wie kann ich die Explorer Dateiliste für Excel exportieren (XLS, CSV, HTML)?

 /

Can I format new hard drive, create new partition/volume in Windows 8.1/10?

 /

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, can I?

 /

Windows and Native resolution?

 /

Can I kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /