NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add wins ? Použití: add wins [name=]<řetězec> [addr=] [[index=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, kam jsou přidávány servery WINS. addr - Adresa IP přidávaného serveru WINS. index - Určuje index (předvolbu) pro zadanou adresu serveru WINS. Poznámky: Přidá novou adresu IP serveru WINS do staticky konfigurovaného seznamu. Server WINS je přidán na konec seznamu. Pokud je zadán index, pak je server WINS umístěn na dannou pozici a ostatní servery posunuty dolu. Pokud byly servery WINS před tím získány prostřednictvím DHCP, pak bude starý seznam adres nahrazen novým. Příklady: add wins "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 add wins "Připojení místní sítě" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / WINS

netsh interface ip add wins - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá adresu statického serveru WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show link
Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ip show wins
Zobrazí adresy serveru WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip igmp install
Instaluje směrovač nebo server proxy IGMP a nastaví globální protokolování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá adresu statického serveru WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/wins.htm
0.156
15923

Quick-Text-Paste Sample hotkeys for Windows 10, 8.1, ...!

 /

Use right, left, middle mouse button as clipboard friend!

 /

Can I use the search box in the Windows Explorer file search 8.1 and 10!

 /

Sie können ganz einfach eine Pixelfarbe von Ihrem Desktop erhalten!

 /

What is Cheap goods (Email, Member, Virus)?

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

Automatically expand folder in Windows 10 tree view (open)!

 /

Quad-Explorer new and old Window Tree-View?

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

How to customize in Windows-10 the double tap time for touch screens?

 /

Binding margin with about 20 px width, or not printed edge, where I can set this?

 /