netsh interface ip delete - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete address - Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu. delete arpcache - Vyprázdní mezipaměť ARP pro jedno nebo všechna rozhraní. delete dns - Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS. delete wins - Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE

netsh interface ip delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip add persistentroute
Přidá trvalou statickou trasu.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Zobrazí informace o překladu rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set global
Nastaví globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh diag show
Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě
netsh routing ip nat
Změny kontextu `netsh routing ip nat'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete.htm
0.125
15325

Kann man außer im Internet eine Suchanfrage zu starten, auch was anderes machen?

 /

Wie kann ich feststellen, ob ich an meinem PC x32, oder x64 Windows 7 installieren kann?

 /

Samsung Galaxy turn off the mobile Internet (turn off, on)?

 /

Was ist ein Sonderzeichen?

 /

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /

Is portable use of DesktopOK possible ho to find the DesktopOK.ini?

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

Quick, how to! use the Screenshot Function in Desktop-OK!

 /

Animated GIF support in the preview window!

 /

Can I create a system image on Windows 10 (backup and restore)?

 /

MEMORY.DMP file?

 /

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /