NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete dns ? Použití: delete dns [name=]<řetězec> [[addr=]|ALL ] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ze kterého jsou odstraňovány servery DNS. addr - Jedna z následujících hodnot: : Zadaná adresa IP odstraňovaného serveru DNS . ALL: Odstraní všechny nakonfigurované adresy IP pro servery DNS. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní staticky nakonfigurovanou adresu IP serveru DNS. Příklady: delete dns "Připojení místní sítě"10.0.0.1 delete dns "Připojení místní sítě" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / DNS

netsh interface ip delete dns - Windows 2000/XP - Příkazy Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 set route
Změní parametry trasy.
netsh routing ip show persistentroutes
Zobrazí trvalé statické trasy.
netsh ras appletalk
Změny kontextu `netsh ras appletalk'.
netsh firewall show allowedprogram
Zobrazí v konfiguraci brány firewall povolený program.
netsh routing ip ospf delete range
Odstraní zadaný rozsah pro ID oblasti.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/dns.htm

0.109

Wie kann ich mehrere Abschnitte vom Text in MS-Word markieren?

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

Wie kann ich Datum, oder Uhrzeit in Windows 8 (8.1, 10) ändern?

 /

Immer im Windows Infobereich starten, geht das?

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

The best tool to converts BIN CD or DVD images to ISO images!

 /

For Crashes in Windows 10, using System File Checker!

 /

Wie formatiere ich eine externe Festplatte unter Windows 7?

 /