NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete wins ? Použití: delete wins [name=]<řetězec> [[addr=]|ALL ] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ze kterého jsou odstraňovány servery WINS. addr - Jedna z následujících hodnot: : Zadaná adresa IP odstraňovaného serveru WINS . ALL: Odstraní všechny nakonfigurované adresy IP pro servery WINS. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní staticky nakonfigurovanou adresu IP serveru WINS. Příklady: delete wins "Připojení místní sítě"10.0.0.1 delete wins "Připojení místní sítě" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / WINS

netsh interface ip delete wins - Windows 2000/XP - Příkazy Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show
Zobrazí informace





Windows-10




Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/wins.htm

0.062

Falsche Dezimaltrennzeichen in Windows 10, wie kann ich es ändern?

 /

Nach Auto Update funktionieren viele Programme nicht in W10?

 /

Wo kann ich den Sendungsstatus von hermes.de oder DHL.de abfragen?

 /

How can I uninstall the Internet Explorer 11 or 8 in Windows 7, is this possible?

 /

Run an Application with a Specific CPU Priority!

 /

What is a tablet?

 /

Help Windows 10 has no fax and scan function, where is it?

 /

Show installed updates or uninstall in Windows 8.1, 8 or 7?

 /