NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » delete » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip delete wins ? Použití: delete wins [name=]<řetězec> [[addr=]|ALL ] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ze kterého jsou odstraňovány servery WINS. addr - Jedna z následujících hodnot: : Zadaná adresa IP odstraňovaného serveru WINS . ALL: Odstraní všechny nakonfigurované adresy IP pro servery WINS. Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní staticky nakonfigurovanou adresu IP serveru WINS. Příklady: delete wins "Připojení místní sítě"10.0.0.1 delete wins "Připojení místní sítě" all

NETSH / INTERFACE / IP / DELETE / WINS

netsh interface ip delete wins - Windows 2000/XP - Příkazy Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, delete, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show global
Zobrazí globální parametry protokolu IGMP.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Zobrazí informace o zásadě předpony.
netsh routing ipx delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh ras dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show
Zobrazí informace
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/delete/wins.htm

0.077

How to set custom color, width of windows border in Win-8, 8.1 and 10?

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

How to change in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

Beispiel 78 Prozent Ähnlichkeit in Find.Same.Images.OK! 

 /

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /

Multi Touch Test on Windows!

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, how to!?

 /