NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / INTERFACE / IP / DUMP

netsh interface ip dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add h323
Povolí proxy H323.
netsh interface portproxy delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ipx netbios help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ip set addrreq
Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP.
netsh interface ip delete arpcache
Vyprázdní mezipaměť ARP pro jedno nebo všechna rozhraní.
netsh routing ip relay add
Přidá položku konfigurace do tabulky.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/dump.htm
0.125

How can I customize the date and time display format in desktop clock?

 /

Where is the Task Manager in Windows 8.1, 8 and 10!

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

No file share selected, what can I do?

 /

How do I get letters with accented characters / accents in Microsoft Word?

 /

Was ist re­kon­s­t­ru­ie­ren, Re­kon­s­t­ruk­ti­on?

 /

Windows 10 Verzögerung beim Tippen?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /