netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip reset ? Použití: reset [name=]<řetězec> Parametry: Značka Hodnota name - Název souboru, ke kterému budou připojeny informace týkající se obnovených nastavení. Poznámky: Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. Příklady: reset resetlog.txt

NETSH / INTERFACE / IP / RESET

netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.
netsh routing ipx sap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ipv6
Změny kontextu `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/reset.htm
0.171
18611

Hilfe, es fehlen einige Symbole im Infobereich der Windows-7/8.1/10 Taskleiste?

 /

How to open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

How can I change the font size in Explorer?

 /

Open the Experience Index files directory or start recalculation of the performance index!

 /

Programmsymbol für Desktop-OK nach Windows 10-Update verloren!

 /

Wie kann ich in den Explorer Ansichten Bilder und Poster drucken?

 /

Mouse drop tracks on the Windows desktop!

 /

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (10,8.1,7)?

 /

Scan a document with a front and back page and save it as multi single PDF!

 /

Create horizontal line in Microsoft Word, example!

 /

How to use the search box in the Windows Explorer file search (8, 8.1 and 10)!

 /

Using standard Printer  drivers in Windows (7, 8.1, 10) in example for Konica KL!

 /