NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip reset ? Použití: reset [name=]<řetězec> Parametry: Značka Hodnota name - Název souboru, ke kterému budou připojeny informace týkající se obnovených nastavení. Poznámky: Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. Příklady: reset resetlog.txt

NETSH / INTERFACE / IP / RESET

netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.
netsh routing ipx sap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ipv6
Změny kontextu `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/reset.htm
0.061

Do not Sleep parameter example!

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

What is Micro-Staff?

 /

How much memory does windows 7 need?

 /

Was ist / sind Druckerschnittstellen?

 /

Ist mein Windows-10 auf dem neuesten Stand?

 /

Disable the lock screen in Windows 10, how to?

 /

Disable the folder grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /