NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip reset ? Použití: reset [name=]<řetězec> Parametry: Značka Hodnota name - Název souboru, ke kterému budou připojeny informace týkající se obnovených nastavení. Poznámky: Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. Příklady: reset resetlog.txt

NETSH / INTERFACE / IP / RESET

netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.
netsh routing ipx sap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ipv6
Změny kontextu `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/reset.htm
0.125

Shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart blocker + Please Sleep feature.

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

Register all the fonts excluding installation, for other Windows programs, can I?

 /

Extend test period in Windows 8.1 and 8 or delay activation!

 /

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /

The difference from MS 365 Office to 2016 Office!

 /

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /