NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set address - Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu. set dns - Nastavuje režim a adresy serveru DNS. set wins - Nastaví adresy a režim serveru WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / SET

netsh interface ip set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Zobrazí stav směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip set interface
Upraví konfiguraci protokolu RIP na zadaném rozhraní.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/set.htm
0.155

Make the keyboard more easier to use in Windows-8.1 / 10!

 /

How can I change the language in the mouse pointer stick?

 /

Many variables in quick text paste don't work!

 /

Date Time Format in QuickTextPaste!

 /

How can I create a Windows 7 universal DVD or ISO with all editions?

 /

Can Auto Hide Mouse Cursor Free always start minimized (to-tray)?

 /

Thunderbird Email verfassen Zeilenumbruch zu hoch?

 /

Den Dateimanager Titel in der Titelleiste ändern (Q-Dir)?

 /