netsh » interface » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set address - Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu. set dns - Nastavuje režim a adresy serveru DNS. set wins - Nastaví adresy a režim serveru WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / SET


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQNastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/set.htm
0.061
14513

Delete a blank page in Microsoft Word, before do a Print Job!

Add another new email account in MS Outlook!

Deleting / removing text formatting in MS Office Word, ... etc!

Access Google Services from the command prompt using command lines!

Wie kann ich die Spalten für den Ordnerausdruck speichern, bzw. laden?

3D desktop clock in the foreground and background under MS Windows OS?(0)