NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set address - Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu. set dns - Nastavuje režim a adresy serveru DNS. set wins - Nastaví adresy a režim serveru WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / SET

netsh interface ip set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Zobrazí stav směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip set interface
Upraví konfiguraci protokolu RIP na zadaném rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/set.htm
0.312
14513

Windows files can't change the last access time hour and minutes?

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows!

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Wo finde ich Smileys und Unicode Characters für die Notizen in short door notes?

 /

What are gigaflops - gflops?

 /

You don't want to say that it's better than Adobe Photoshop?

 /

Why is the program name not Auto Hot Keys for Windows OS?

 /

Can I see is it an signifying Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

Bildschirmlupe oder Bildschirmtastatur unter Windows XP schnell aufrufen!

 /

Bei Windows-7 fehlen viele Programme, die bei Vista vorhanden sind?

 /