NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set address - Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu. set dns - Nastavuje režim a adresy serveru DNS. set wins - Nastaví adresy a režim serveru WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / SET

netsh interface ip set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Zobrazí stav směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip set interface
Upraví konfiguraci protokolu RIP na zadaném rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/set.htm

0.077

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /

Enforce updated when change the Local Group Policy settings in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples!

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Hide the Switch User at Login Screen on Windows-10?

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /