NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set address - Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu. set dns - Nastavuje režim a adresy serveru DNS. set wins - Nastaví adresy a režim serveru WINS.

NETSH / INTERFACE / IP / SET

netsh interface ip set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
netsh routing ipx set interface
Aktualizuje konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Zobrazí stav směrování typu 6to4.
netsh routing ip rip set interface
Upraví konfiguraci protokolu RIP na zadaném rozhraní.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/set.htm
0.031

Quick view and preview change Windows 10 (fast access)!

 /

Windows 10 wird immer langsamer, warum?

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

How can I remove files and folders from the file time list?

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

Can i use StressMyPC for Stress and Test the Dual CPU System?

 /

Excel, Word und Office im Start-Menü?

 /

Samsung Galaxy disable the mobile Internet (turn off, on)?

 /