netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Použití: set wins [name=]<řetězec> [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. zdroj - Jedna z následujících hodnot: dhcp: Pro zadané rozhraní nastaví server DHCP jako zdroj pro konfigurování serverů WINS. static: Nastaví zdroj pro konfigurování serverů WINS k místní statické konfiguraci. addr - Jedna z následujících hodnot: : Adresa pro server WINS. none: Vymaže seznam serverů WINS. Poznámky: Nastaví konfiguraci serveru WINS na režim serveru DHCP nebo na statický režim. Pouze v případě zdroje static je k dispozici také možnost addr pro konfigurování statického seznamu adres IP serveru WINS pro zadané rozhraní. Příklady: set winsname="Připojení místní sítě" source=dhcp set wins"Připojení místní sítě" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS

netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví adresy a režim serveru WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy
netsh routing ip igmp
Změny kontextu `netsh routing ip igmp'.
netsh interface ipv6 set state
Nastaví stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví adresy a režim serveru WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.124
15570

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

What is a paper size?

 /

Can I teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /

Hiberfil.sys to another drive because my C: on SSD is full (Windows 8.1 / 10)!

 /

Digital Clock on Surface Pro Win 10 and Windows 7 Background!

 /

Change Home Folder in Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

The Internet on the Samsung Galaxy is too slow, what to do?

 /

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /

Can I displays the directory size in Explorer-Views, file extension?

 /

Find duplicate files with different file size or compression!

 /

Mit Windows 7, 8, 8.1 CDs und DVDs brennen! Geht das?

 /

Pointer Stick and Portable + Windows 10 problems!?

 /