netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » set » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Použití: set wins [name=]<řetězec> [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. zdroj - Jedna z následujících hodnot: dhcp: Pro zadané rozhraní nastaví server DHCP jako zdroj pro konfigurování serverů WINS. static: Nastaví zdroj pro konfigurování serverů WINS k místní statické konfiguraci. addr - Jedna z následujících hodnot: : Adresa pro server WINS. none: Vymaže seznam serverů WINS. Poznámky: Nastaví konfiguraci serveru WINS na režim serveru DHCP nebo na statický režim. Pouze v případě zdroje static je k dispozici také možnost addr pro konfigurování statického seznamu adres IP serveru WINS pro zadané rozhraní. Příklady: set winsname="Připojení místní sítě" source=dhcp set wins"Připojení místní sítě" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS

netsh interface ip set wins - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví adresy a režim serveru WINS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, set, wins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy
netsh routing ip igmp
Změny kontextu `netsh routing ip igmp'.
netsh interface ipv6 set state
Nastaví stav již nepoužívaných funkcí.
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Zobrazuje úrovně předvolby pro všechny protokoly.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví adresy a režim serveru WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.187
15570

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

Check box in the Quad File Explorer for file marking!

 /

Remove Quad-Directory-Explorer from Windows Autostart (Startup), how to?

 /

What is Micro-Staff?

 /

If do nothing on the PC as soon as possible in standby mode under Windows 10, 8.1, 7!

 /

Kann ich die Größe der Desktop-Uhr ändern (Windows, Fenster-Größe)?

 /

Downloadadresse IE-8 Windows-XP x32(x86) und x64!

 /

Help with Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

Changing the settings for mains operation and idle state!

 /

Abmelden schnell und direkt, welche Windows Tastenkombination?

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, how to!?

 /

How to connect a Bluetooth enabled device to Windows 10 computer?

 /