netsh » interface » ip » set » wins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip set wins ? Použití: set wins [name=]<řetězec> [source=]dhcp|static [addr=]|none Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní. zdroj - Jedna z následujících hodnot: dhcp: Pro zadané rozhraní nastaví server DHCP jako zdroj pro konfigurování serverů WINS. static: Nastaví zdroj pro konfigurování serverů WINS k místní statické konfiguraci. addr - Jedna z následujících hodnot: : Adresa pro server WINS. none: Vymaže seznam serverů WINS. Poznámky: Nastaví konfiguraci serveru WINS na režim serveru DHCP nebo na statický režim. Pouze v případě zdroje static je k dispozici také možnost addr pro konfigurování statického seznamu adres IP serveru WINS pro zadané rozhraní. Příklady: set winsname="Připojení místní sítě" source=dhcp set wins"Připojení místní sítě" static 10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SET / WINS


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQNastaví adresy a režim serveru WINS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/set/wins.htm
0.061
15570
How to customize the Windows 11 Smart Screen? How do I schedule a restart for Windows Update on Windows 11? Command prompt Save program parameter arguments as favorites! Get a grip on hanging programs and apps as admin! Zurück zu Windows 10 von Windows 11? Can I use the old Windows Calculator on Windows 11? Window always on top on Windows 11? Windows 11 Home or Pro Version? Window always on top on Windows 11? My Computer and This PC, where is the difference?(0)