NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » config

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show config ? Použití: show config [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název zadaného rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci adresy IP pro jedno nebo více zadaných rozhraní a další informace o konfiguraci protokolu TCP/IP, například nakonfigurované servery DNS a WINS. Příklady: show config "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / CONFIG

netsh interface ip show config - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresu IP a další informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, config, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh interface portproxy show all
Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
netsh routing ipx rip set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/config.htm
0.14

New Explorer Tab in Quad Explorer!

 /

Hilfe! Ich finde unter Vista den Dateitypen-Einstellungsdialog nicht mehr.

 /

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /

Can I find the Windows 8/8.1 fonts and the fonts directory?

 /

DesktopOK only as Unicode from version 4.63!

 /

How to change the desktop Icon size in Windows 8 / 10 to classic (8.1, XP)?

 /

Die Ordnergrösse / Dateianzahl in einer Spalte anzeigen lassen, geht das?

 /

Windows 10/7 Clipboard is broken, what did I do wrong?

 /