NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » config

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show config ? Použití: show config [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název zadaného rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci adresy IP pro jedno nebo více zadaných rozhraní a další informace o konfiguraci protokolu TCP/IP, například nakonfigurované servery DNS a WINS. Příklady: show config "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / CONFIG

netsh interface ip show config - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresu IP a další informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, config, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh interface portproxy show all
Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
netsh routing ipx rip set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/config.htm

0.061

Wie erzwinge ich den Standby, ich will in Windows-7 nicht immer zum Ruhezustand?

 /

Windows Maus Kugeln für den Mauszeiger am Windows Desktop!

 /

Windows 10 auto update hangs at 91 percent, why, what can i do?

 /

Q-Dir new and old Tree-View?

 /

Wie kann ich verhindern dass Q-Dir *. zip, *. rar, *. cab Ordner öffnet?

 /

LCD-Monitore, Laptopbildschirme und feste Bildschirmauflösung ist falsch?

 /

Was bedeutet WOW64 beim Windows-7, 8.1 und 10 Betriebssystem?

 /

Wo gibt es DSL via Satellit?

 /