NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show dns ? Použití: show dns [[name=]řetězec] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci serveru DNS pro jedno nebo více určitých rozhraní. Příklady: show dns "Připojení místní sítě"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / DNS

netsh interface ip show dns - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf add routefilter
Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.
netsh lan
Změny kontextu `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/dns.htm
0.046

10 X Extra clipboard for texts, pictures and other objects under Windows!

 /

Summer time, winter time and other file time corrections!

 /

Kann ich beim Ordnerinhalte-Ausdruck bestimmte Dateitypen filtern?

 /

Always start the notification area, does it work?

 /

How to use voice search in Google Chrome on Windows?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Find.Same.Images.OK for Windows find the same or similar images!

 /

Disable Grouping in File Explorer!

 /