NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » ipnet

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ipnet ? Použití: show ipnet [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota rr - Interval v sekundách mezi obnovením mapování rozhraní sítě IP na fyzická média. Poznámky: Zobrazí informace o mapování sítě IP na fyzická média. Příklady: show ipnet show ipnet rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / IPNET

netsh interface ip show ipnet - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, ipnet, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show global
Zobrazí globální konfiguraci protokolu.
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag connect ieproxy
Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/ipnet.htm

0.124

Scan area or page size as DIN A4 to PDF?

 /

TheAeroClock!

 /

Open and change default programs settings in Windows 8 / 10 for fileextensions, formats, types?

 /

Kann man Windows 8 (8.1, 10) Partitionen anzeigen und löschen?

 /

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /

Is it possible to change the title of the Quad-Explorer window?

 /

The screen magnifier in Windows 10, where is it?

 /

Verbindungslinien zwischen den aufgeklappten Verzeichnissen!

 /