NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show joins ? Použití: show joins [[addr=]adresa IP] Parametry: Příznak Hodnota addr - Adresa IP zadaného rozhraní, u kterého chcete zobrazit připojené skupiny vícesměrového přenosu. Poznámky: Zobrazí skupiny protokolu IP pro vícesměrový přenos připojené pomocí adres IP, které byly nakonfigurovány pro jedno nebo více rozhraní. Pokud není zadána adresa IP, zobrazí se skupiny vícesměrového přenosu pro všechny adresy IP. Příklady: show joins show joins addr=10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / JOINS

netsh interface ip show joins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show interface
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/joins.htm

0.077

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

Kann ich mein Win-XP auf Windows 7 aktualisieren, bzw. updaten?

 /

Windows Server 2012 direct download links and trial versions!

 /

Can I change the file format from rar to zip?

 /

Fadenkreuz mit Pfeilen als Zeiger-Stock am Desktop!

 /

Eigenes Benutzerkonto-Bild in Windows 8 / 8.1 ändern (löschen, login)?

 /

Wo ist der Windows Explorer bei Vista?

 /

External drives are not displayed under Windows 10 (USB, HDD)?

 /