NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show joins ? Použití: show joins [[addr=]adresa IP] Parametry: Příznak Hodnota addr - Adresa IP zadaného rozhraní, u kterého chcete zobrazit připojené skupiny vícesměrového přenosu. Poznámky: Zobrazí skupiny protokolu IP pro vícesměrový přenos připojené pomocí adres IP, které byly nakonfigurovány pro jedno nebo více rozhraní. Pokud není zadána adresa IP, zobrazí se skupiny vícesměrového přenosu pro všechny adresy IP. Příklady: show joins show joins addr=10.0.0.1

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / JOINS

netsh interface ip show joins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show interface
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Přidá položku zásady předpony.
netsh routing ip rip show ifstats
Zobrazí statistiky protokolu RIP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp peer enumerate
Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
netsh diag show gateway
Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/joins.htm
0.093

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

Eigenes Benutzerkonto-Bild in Windows 8 / 8.1 ändern (löschen, login)?

 /

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, how to do?

 /

Wie viele Level gibt es bei CityVille und wie viele XP-s muss man sammeln?

 /

The Stop Watch stops the countdown at mouse click!

 /

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /

Wird der Explorer Q-Dir auf Windows-8 und 10 funktionieren?

 /