NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » tcpstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show tcpstats ? Použití: show tcpstats [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota rr - Obnovovací interval v sekundách pro informace o statistice protokolu TCP. Poznámky: Zobrazí statistiku připojení protokolu TCP. Příklady: show tcpstats show tcpstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / TCPSTATS

netsh interface ip show tcpstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiku protokolu TCP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, tcpstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag gui
Zobrazí uživatelské rozhraní webové stránky.
netsh routing ip igmp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 show dns
Zobrazí adresy serveru DNS.
netsh routing ipx
Změny kontextu `netsh routing ipx'.
netsh ras appletalk show config
Zobrazí aktuální konfiguraci protokolu Appletalk pro vzdálený přístup.
netsh firewall show opmode
Zobrazí provozní konfiguraci brány firewall.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/tcpstats.htm

0.062

Can i make Q-Dir open if i double click My Computer?

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Remove search the web box from Windows 10 Taskbar (enable, disable)?

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

Bei der Windows Desktop Aero Uhr den Sekunden Zeiger ausblenden, wie?

 /

The screen magnifier is closed by clicking on the Windows or Desktop?

 /

Am Notebook / Laptop JKL ist 123, was kann ich machen?

 /

Setup lock-out user account under Windows!

 /