NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » udpstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show udpstats ? Použití: show udpstats [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota rr - Obnovovací interval v sekundách pro informace o statistice UDP. Poznámky: Zobrazí statistiku připojení UDP. Příklady: show udpstats show udpstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / UDPSTATS

netsh interface ip show udpstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiku protokolu UDP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, udpstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show news
Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete h323
Zakáže proxy H323.
netsh interface portproxy reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/udpstats.htm

0.061

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

Schriftgröße unter Samsung Galaxy und Android Handy anpassen?

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /

Wie kann ich die Win 8 und 8.1 Systemsteuerung ans Windows 8 Startmenü anheften?

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

I have problems with Aero in Windows 7, how to fix and activate it?

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /