NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Obnoví všechny konfigurační stavy typu 6to4. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
netsh p2p dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.
netsh interface ipv6 add route
Přidá trasu IPv6 přes rozhraní.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.061

How to change the Windows-8 and 8.1 activation key to activate Win-8?

 /

How do I know if HD is bad then? Is it certain number!

 /

Change image of Windows 8.1 and 10 lock screen (select, delete)!

 /

How can i change the preview filter settings for Q-Explorer List Views?

 /

Customize the pagefile.sys in Windows 10 (paging file)?

 /

Warum  umgeht "FingerWeg " nicht die Sicherheitseinstellungen (Zugriffsrechte) ?

 /

Was ist re­kon­s­t­ru­ie­ren, Re­kon­s­t­ruk­ti­on?

 /

Identify network problems with Windows Command Prompt (10,8,1,7)!

 /