NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Obnoví všechny konfigurační stavy typu 6to4. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
netsh p2p dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.
netsh interface ipv6 add route
Přidá trasu IPv6 přes rozhraní.







Windows-10





Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?





Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm
0.264
15508

What is test_exymple@mail.com333?

 /

Can I move the Windows-7 taskbar to different locations?

 /

Hide drives, Hard and SSD partitions on Windows 10!

 /

Nach dem Speichern in PDF nicht automatisch öffnen?

 /

Programme(x86) Windows 8.1 / 10, was für ein Ordner (Verzeichnis) ist das?

 /

Easier access to the protected folder under Windows 10 to delete duplicates!

 /

Unter Windows 10 ein Verzeichnis im Netzwerk für alle freigeben (Zugriff)?

 /

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but how to?

 /

Netzwerkprobleme identifizieren mit der Eingabeaufforderung bei Windows (10,8.1, 7)!

 /

 Unexpected movements of the Windows mouse pointer!

 /

Harry Potter magic wand for the Windows desktop!

 /

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /