NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Obnoví všechny konfigurační stavy typu 6to4. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4

netsh interface ipv6 6to4 - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
netsh routing ip ospf set virtif
Změní parametry protokolu OSPF u zadaných virtuálních rozhraní.
netsh p2p dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ipx show route
Zobrazí směrovací tabulku IPX.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Z oboru modulu přidělování DHCP odstraní vyloučení.
netsh interface ipv6 add route
Přidá trasu IPv6 přes rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4.htm

0.093

Where is the fonts folder in Windows-7 (find, open)?

 /

How do I change the position of the desktop clock?

 /

I have on the desktop a small black dot, what can I do?

 /

Die Sprache für das Tastatur Layout in Windows 8.1 / 10  ändern und hinzufügen?

 /

How to Works the comparison of the Images (FindSameImagesOK)?

 /

How to create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 8!

 /

How to open Windows 8.1 or 8 Control Panel (run, find, start)?

 /

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /