NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » 6to4 » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 6to4 dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / 6TO4 / DUMP

netsh interface ipv6 6to4 dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, 6to4, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip delete address
Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay
Změny kontextu `netsh routing ip relay'.
netsh p2p group show address
Rozpozná účastníka v aktuálním uzlu a vypíše jeho adresu.
netsh winsock help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip delete filter
Odstraňuje filtr ze zadaného rozhraní.
netsh interface ipv6 isatap
Změny kontextu `netsh interface ipv6 isatap'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/6to4/dump.htm
0.28
15523

How fast is Booting on Windows 7?

 /

Why do some file/directory sizes have underline? I would like to turn off!

 /

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, how to do?

 /

Der Zigarettenschachtel-Spruch macht auch auf Windows 10 eine gute Figur!

 /

Scroll via mouse wheel even if the window is not in the foreground ergo focused!

 /

I have problems with Aero in Windows 7, can I fix and activate it?

 /

Starting PowerShell on Windows 10 as an Admin!

 /

IsMyLcdOK - The Pixel tester for Windows!

 /

How big is Windows 10, size on disk after install on an partition?

 /

Das Trennen der VHD über die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1, 10!

 /

Wie kann ich in WinBin2Iso in meine Landessprache übersetzen!

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /