NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add 6over4tunnel - Vytvoří rozhraní typu 6over4. add address - Přidá adresu IPv6 do rozhraní. add dns - Přidá statickou adresu serveru DNS. add prefixpolicy - Přidá položku zásady předpony. add route - Přidá trasu IPv6 přes rozhraní. add v6v4tunnel - Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD

netsh interface ipv6 add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh add helper
Nainstaluje knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dnsproxy
Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
netsh interface ipv6 isatap show
Zobrazí informace.
netsh routing ip set persistentroute
Upraví trvalou statickou trasu.
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add.htm
0.077

Drag and Drop Tastenkombinationen für Dateien und Ordner?

 /

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10?

 /

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /

How to change the Attribute(s) of a file or folder in Windows-7?

 /

How to change or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /