NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add 6over4tunnel - Vytvoří rozhraní typu 6over4. add address - Přidá adresu IPv6 do rozhraní. add dns - Přidá statickou adresu serveru DNS. add prefixpolicy - Přidá položku zásady předpony. add route - Přidá trasu IPv6 přes rozhraní. add v6v4tunnel - Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD

netsh interface ipv6 add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh add helper
Nainstaluje knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dnsproxy
Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
netsh interface ipv6 isatap show
Zobrazí informace.
netsh routing ip set persistentroute
Upraví trvalou statickou trasu.
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add.htm
0.093

Wenn der Computer, oder Monitor nicht in den Schlafmodus wechselt!

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, how to?

 /

Eine Alternative zur Standard Windows Bildschirmlupe!

 /

How to prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /

How to use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

How to disable hibernate in windows 7?

 /

How to open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /