NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add 6over4tunnel - Vytvoří rozhraní typu 6over4. add address - Přidá adresu IPv6 do rozhraní. add dns - Přidá statickou adresu serveru DNS. add prefixpolicy - Přidá položku zásady předpony. add route - Přidá trasu IPv6 přes rozhraní. add v6v4tunnel - Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD

netsh interface ipv6 add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh add helper
Nainstaluje knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dnsproxy
Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
netsh interface ipv6 isatap show
Zobrazí informace.
netsh routing ip set persistentroute
Upraví trvalou statickou trasu.
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add.htm
0.171
15202

DesktopOK - Save and restore the positions of the Windows Desktop Icons!

 /

The Silver Aero Clock for Windows Desktops all OS!

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

If I don't restart my computer, does the QTP process stop after a few days?

 /

Windows 10 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer View of Quad-Dir?

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /

How to remove Print Test Page OK Tool from Windows 10, 8.1, ...!?

 /

Split, format, shrink new hard drive step by step ...!

 /

Kann ich die 4 X Explorer Adressleiste auf klassisch ändern?

 /

Reset Windows 10 to factory settings without new installation!

 /

Quickly execute a ping command through CTRL!

 /