NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add dns ? Použití: add dns [interface=]<řetězec> [address=] [[index=]] Parametry: Parametr Hodnota interface - název rozhraní, do kterého jsou přidány servery DNS; address - adresa IPv6 přidávaného serveru DNS; index - určuje index (předvolbu) pro zadanou adresu serveru DNS. Poznámky: Přidá novou adresu IPv6 serveru DNS do staticky konfigurovaného seznamu. Server DNS je přidán na konec seznamu. Pokud je zadán index, pak je server DNS umístěn na danou pozici a ostatní servery jsou posunuty dolů. Příklady: add dns "Local Area Connection" fec0:0:0:ffff::1 add dns "Local Area Connection" fec0:0:0:ffff::2 index=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / DNS

netsh interface ipv6 add dns - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá statickou adresu serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag show dns
Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat add interface
Nakonfiguruje NAT na určeném rozhraní.
netsh interface portproxy delete v4tov4
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ip set broadcastnameresolution
Určuje, zda bude vysílání překladu adres
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá statickou adresu serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/dns.htm
0.14
15675

Was ist der Unterschied zwischen Volume, Laufwerk und Partition?

 /

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /

Program icon for Desktop-OK lost after Windows 10 update!

 /

When I use two monitors, the pointer goes on the right side a jump left 6-7 centimeters!

 /

Sound Mixer from Taskbar Tray!

 /

How can i preview images in File Explorer Views?

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /

Was ist ein Befehl?

 /

Turn off Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /

To customize the path in the address bar or edit, copy, paste!

 /

Drag und Drop Problem mit Always Mouse Wheel?

 /

Google Chrome Browser von Englisch auf Deutsch stellen!

 /