NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ? Použití: add prefixpolicy [prefix=]/ [precedence=] [label=] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota prefix - předpona, pro kterou má být přidána zásada; precedence - hodnota priority v tabulce zásad použitá pro řazení cílových adres; label - hodnota popisku povolující zásady preferující určitou předponu zdrojové adresy pro použití s předponou cílové adresy; store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Přidá zásadu výběru zdrojové a cílové adresy pro danou předponu. Příklad: add prefixpolicy ::/96 3 4

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 add prefixpolicy - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku zásady předpony. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh interface portproxy show all
Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
netsh routing ipx rip set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/prefixpolicy.htm
0.077

Windows BIN to ISO Converter Software for free 10, 8.1, 7.0 and MS Server Systems!

 /

Why should I donate, Donations are done by so many other users, or?

 /

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /

How to find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

Autostartprogramme über die Befehlszeile oder PowerShell abfragen!

 /

Internet Explorer 10 oder 11 als Standardbrowser in Windows-8 und 8.1 (definieren, einsetzen)?

 /

Free Software to Auto Hide Desktop Icons for Windows all OS!

 /