NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » v6v4tunnel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add v6v4tunnel ? Použití: add v6v4tunnel [interface=]<řetězec> [localaddress=] [remoteaddress=] [[neighbordiscovery=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - popisný název rozhraní; localaddress - adresa IPv4 místního koncového bodu tunelového propojení; remoteaddress - adresa IPv4 vzdáleného koncového bodu tunelového propojení; neighbordiscovery - jedna z následujících hodnot: enabled: v rozhraní je povolen protokol ND; disabled: v rozhraní je zakázán protokol ND (výchozí); store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4. Příklad: add v6v4tunnel "Private" 10.0.0.1 192.168.1.1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / V6V4TUNNEL

netsh interface ipv6 add v6v4tunnel - Windows 2000/XP - Příkazy Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, v6v4tunnel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk show
Zobrazí informace.
netsh firewall show notifications
Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf set
Nastaví konfigurační informace.
netsh lan show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce.
netsh routing ip add rtmroute
Přidá dočasnou trasu (NetMgmt).

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/v6v4tunnel.htm
0.093

Das Tippen unter Windows 10 ist langsam, wie kann man die Tastatur-Geschwindigkeit ändern?

 /

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

Why print out the lost space on the hard disk for Windows?

 /

Was macht die Funktion Taskleiste verstecken in Auto Hide Desktop Icons?

 /

Popup-Menüs im Alternativem Dateimanager für Windows OS!

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Die Aero Desktop Uhr, die richtig gut unter Windows 10 ausschaut!

 /

Ändern der Benutzerpasswörter auf Windows 10, ohne das Aktuelle zu kennen?

 /