NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » add » v6v4tunnel

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 add v6v4tunnel ? Použití: add v6v4tunnel [interface=]<řetězec> [localaddress=] [remoteaddress=] [[neighbordiscovery=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - popisný název rozhraní; localaddress - adresa IPv4 místního koncového bodu tunelového propojení; remoteaddress - adresa IPv4 vzdáleného koncového bodu tunelového propojení; neighbordiscovery - jedna z následujících hodnot: enabled: v rozhraní je povolen protokol ND; disabled: v rozhraní je zakázán protokol ND (výchozí); store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4. Příklad: add v6v4tunnel "Private" 10.0.0.1 192.168.1.1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ADD / V6V4TUNNEL

netsh interface ipv6 add v6v4tunnel - Windows 2000/XP - Příkazy Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, add, v6v4tunnel, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras appletalk show
Zobrazí informace.
netsh firewall show notifications
Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf set
Nastaví konfigurační informace.
netsh lan show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce.
netsh routing ip add rtmroute
Přidá dočasnou trasu (NetMgmt).Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/add/v6v4tunnel.htm
0.218
19280

Can I scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

With several Monitors make the Windows 10 desktop better to use!

 /

Wie ändern ich den Anmeldebildschirmhintergrund von Windows 10?

 /

Formatting or Quick Formatting?

 /

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

Check if an app is running as an administrator on Windows 10?

 /

Can I define the mouse tracks on Windows itself. Order, texture?

 /

How do i use the Quad-Directory internal file association rules eg 7-Zip?

 /

Wie kann ich rechts der Adressleiste und des Pulldown-Menüs den HD-Schnellzugriff abschalten?

 /

Immer im Vordergrund, in die Taskleiste, Transparenz für alle Windows 10, 8.1, ...!

 /

Wie finde ich meine Hardware und Computer Spezifikationen?

 /

What does data verify (verification)?

 /