NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete address - Odstraní adresu IPv6 z rozhraní. delete destinationcache - Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6. delete dns - Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní. delete interface - Odstraní rozhraní ze zásobníku IPv6. delete neighbors - Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery. delete prefixpolicy - Odstraní položku zásady předpony. delete route - Odstraní trasu IPv6.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE

netsh interface ipv6 delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip delete pool
Odstraní všechny rozsahy z fondu statických adres IP.
netsh interface ip
Změny kontextu `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
netsh p2p group dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete.htm
0.062

Direct access to the switch-off, standby, logout, hibernation!

 /

Windows Clock for Halloween Desktop Wallpaper, with Portable Pumpkins!

 /

What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO?

 /

Download Windows 7 Starter, Home (Basic Premium), Professional, Ultimate!

 /

How do I get rid of Don't Sleep (Windows, 10, 8.1, 7, ...)?

 /

How to create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

Auto login without password on Windows 7 (How to)?

 /

Schnell das Standard-Betriebssystem vor Windows Neustart ändern!

 /