NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete address - Odstraní adresu IPv6 z rozhraní. delete destinationcache - Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6. delete dns - Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní. delete interface - Odstraní rozhraní ze zásobníku IPv6. delete neighbors - Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery. delete prefixpolicy - Odstraní položku zásady předpony. delete route - Odstraní trasu IPv6.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE

netsh interface ipv6 delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip delete pool
Odstraní všechny rozsahy z fondu statických adres IP.
netsh interface ip
Změny kontextu `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
netsh p2p group dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete.htm
0.343
15669

IE (Version 8) auf XP bringt beim Aufruf von Webseiten "Gültiges Zertifikat fehlt"?

 /

Fügen Sie ein wenig Winterzaubergefühl auf Ihrem Desktop hinzu!

 /

I miss an 'Auto column width' option in the file explorer 4 Windows?

 /

Is the 35-times overwriting of the data safe? Can any human recover the data?

 /

Windows 10 Adapter Settings Find Network?

 /

Sind die Spiele bei Windows Vista dabei?

 /

Can I turn off Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

Wo sind die Einträge für Autostart in Windows 8.1/10  oder 8 Registrierung?

 /

Can I remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /

Mouse pointer is constantly gone on Windows, why?

 /

External drives are not displayed under Windows 10 (USB, HDD)?

 /

Digital Desktop Clock plus Optional transparency on Windows 10, 8.1, 7!

 /