NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » destinationcache

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete destinationcache ? Použití: delete destinationcache [[interface=]<řetězec> [[address=]]] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní, address - cílová adresa. Poznámky: Vyprázdní mezipaměť cílových míst. Je-li zadáno rozhraní, vyprázdní mezipaměť pouze pro dané rozhraní. Je-li zadána také adresa, odstraní pouze příslušnou položku mezipaměti cílových míst. Příklad: delete destinationcache "Private"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv6 delete destinationcache - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, destinationcache, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras set user
Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag connect ieproxy
Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/destinationcache.htm
0.249
19925

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 10, 8.1, 7!

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

 /

Falsche Erkennung von CPU Hersteller sowie Baureihe i5, i9, warum?

 /

Errors, occasional incorrect calculation and centering of the text (DT_CENTER)!

 /

Why the RAM or memory test for Windows 10, 8.1, ...?  

 /

Download Windows NET-Framework!

 /

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /

Direkt Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 Bit zum Testen!

 /

Download Windows 10 all Version with Windows MediaCreationTool?

 /

CPU load based sleep mode behavior on Windows 10, 8.1 and 7!

 /

Activate Seconds display in Task-Bar of Windows 10 Desktop!

 /

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /