NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » neighbors

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete neighbors ? Použití: delete neighbors [[interface=]<řetězec> [[address=]]] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní, address - adresa souseda. Poznámky: Vyprázdní mezipaměť protokolu ND. Je-li zadáno rozhraní, vyprázdní mezipaměť pouze tohoto rozhraní. Je-li zadána také adresa, odstraní pouze tuto položku mezipaměti protokolu ND. Příklad: delete neighbors "Private"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 delete neighbors - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, neighbors, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete boundary
Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/neighbors.htm
0.125

Kann man Laufwerküberwachung bei Windows Autostart realisieren?

 /

Burn a CD or DVD from an ISO file on Windows-7?

 /

Der Leistungsindex in Windows 8.1 / 10 fehlt?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /

Can I set up my Windows 10 to play DVD's automatically when inserting?

 /

Shut down or power off, power on?

 /

Extend the output memory of the CMD prompt!

 /

Find, enable, turn off, view Outlook Favorites Folder?

 /