NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » neighbors

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete neighbors ? Použití: delete neighbors [[interface=]<řetězec> [[address=]]] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní, address - adresa souseda. Poznámky: Vyprázdní mezipaměť protokolu ND. Je-li zadáno rozhraní, vyprázdní mezipaměť pouze tohoto rozhraní. Je-li zadána také adresa, odstraní pouze tuto položku mezipaměti protokolu ND. Příklad: delete neighbors "Private"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / NEIGHBORS

netsh interface ipv6 delete neighbors - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, neighbors, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete boundary
Z rozhraní odstraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.












Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/neighbors.htm

0.061

Run an Application with a Specific CPU Priority!

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

Portable rules from 2018, Windows 10, 8.1, 7!

 /

Was ist beim Windows Leistungsindex besser: hoch oder niedrig?

 /

Wo kann ich das Passwort meines Benutzers bei Win 7 ändern?

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, how to change?

 /

Possibility to make OWN theme in Q-Dir for Windows?

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /