NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » isatap » set » router

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 isatap set router ? Použití: set router [[name=](<řetězec>|default)] [[state=](enabled|disabled|default)] [[interval=]] Parametry: Parametr Hodnota name - název směrovače ISATAP, state - stav směrovače překladu adres, interval - doba pro překlad (v minutách). Poznámky: Nastaví informace o směrovači ISATAP. Příklady: set router isatap enabled 1440

NETSH / INTERFACE / IPV6 / ISATAP / SET / ROUTER

netsh interface ipv6 isatap set router - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví informace o směrovači ISATAP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, isatap, set, router, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip add neighbor
Přidá na rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp cloud show seed
Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip igmp install
Instaluje směrovač nebo server proxy IGMP a nastaví globální protokolování.
netsh interface ipv6 show global
Zobrazí parametry globální konfigurace.
netsh routing ipx add
Přidá položku konfigurace do seznamu.





Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?






Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/isatap/set/router.htm
0.061

Mehrere Dateien oder Ordner in Windows Explorer Auswählen, Windows 10!

 /

The Folder Size on Windows-10!

 /

Start calendar directly via shortcut on the desktop!

 /

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

How to scans all protected system files (command-line)?

 /

What is a phobia?

 /

How to use CMD NET use HELP?

 /

PDFs und Bilder zur PDF hinzufügen?

 /