NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set address - Změní informace o adrese IPv6. set global - Změní obecné parametry globální konfigurace. set interface - Změní parametry konfigurace rozhraní. set mobility - Změní parametry mobilní konfigurace. set prefixpolicy - Změní informace o zásadě předpony. set privacy - Změní parametry konfigurace utajení. set route - Změní parametry trasy. set state - Nastaví stav již nepoužívaných funkcí. set teredo - Nastaví stav služby Teredo.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET

netsh interface ipv6 set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh ras ipx set pool
Nastaví fond adres IPX RAS.
netsh interface ip show dns
Zobrazuje adresy serveru DNS.
netsh routing ip relay show global
Zobrazí globální konfiguraci agenta přenosu DHCP.
netsh p2p pnrp cloud dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh bridge show adapter
Zobrazí adaptéry konfigurované jako jediný most.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set.htm

0.046

Wie kann man bei Windows-8 / 8.1 Programme deinstallieren?

 /

Kann DesktopOK die Bildschirmauflösung beider Bildschirme in der Überschrift verwenden?

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Why search and find lost space on hard drives for Windows?

 /

Finden Sie ähnliche, oder gleiche Bilder unter Windows so schnell wie noch nie!

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /