netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set address ? Použití: set address [interface=]<řetězec> [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; address - adresa IPv6, která má být změněna; type - jedna z následujících hodnot: unicast: označí jako adresu jednosměrového vysílání (výchozí); anycast: označí jako adresu všesměrového vysílání; validlifetime - doba platnosti adresy; výchozí hodnota je infinite (nekonečná); preferredlifetime - doba, po kterou je adresa preferována; výchozí hodnota je infinite (nekonečná); store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Změní v daném rozhraní adresu IPv6. Časové údaje mohou být vyjádřeny ve dnech, hodinách, minutách a sekundách, např. 1d2h3m4s. Například: set address "Private" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS

netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - Příkazy Změní informace o adrese IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh interface ipv6
Změny kontextu `netsh interface ipv6'.
netsh routing ip rip add peerfilter
Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Zobrazí statistiku shluku.
netsh diag ping
Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéryWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Změní informace o adrese IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.155
15960

How can I see the installed version of DirectX on my Win-7 Computer?

 /

Disable the lock screen in Windows 10, how to?

 /

How do I start the cmd.exe?

 /

Regel die verhindert dass der Rechner während eines Downloads in den Standby geht?

 /

Verzeichnis Ausdruck direkt über das MS-Explorer Kontext-Menü!

 /

Where is the Windows 10 Start Sound, Logoff, Logon (enable, activate)?

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

Funktioniert WinScan2PDF mit meinem Scanner?

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 10?

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

Remove, delete and manage the libraries on Windows 7, how can I do?

 /

Find and customize the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /