NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » mobility

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set mobility ? Použití: set mobility [[security=]enabled|disabled] [[bindingcachelimit=]] [[correspondentnode=]enabled|disabled] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota security - určuje, zda musí být aktualizace vazeb zabezpečeny; bindingcachelimit - maximální počet položek v mezipaměti vazeb; correspondentnode - určuje, zda je funkce odpovídajícího uzlu (CN) povolena nebo zakázána (výchozí); store - jedna z následujících hodnot: active: změna platí pouze do dalšího restartování; persistent: změna je trvalá (výchozí). Poznámky: Změní parametry mobilní konfigurace. Příklad: set mobility security=disabled bindingcachelimit=1000 corr=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / MOBILITY

netsh interface ipv6 set mobility - Windows 2000/XP - Příkazy Změní parametry mobilní konfigurace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, mobility, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh add helper
Nainstaluje knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dnsproxy
Změny kontextu `netsh routing ip dnsproxy'.
netsh interface ipv6 isatap show
Zobrazí informace.
netsh routing ip set persistentroute
Upraví trvalou statickou trasu.
netsh ras aaaa set authentication
Nastaví zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/mobility.htm

0.046

Download Windows-Server 2012 R2 x64 und 180 Tage testen!

 /

How can I change user passwords in Windows 7 and 8.1 without knowing current password?

 /

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

Technical information short how to, about Disk Space Analyzer for Windows!

 /

Navigations-Klickgeräusch in Windows 10 aktivieren (Explorer)?

 /

Windows 7 reserviert sich 100 MB von der Festplatte. Warum?

 /

Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation?

 /

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /