netsh interface ipv6 set state - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set state ? Použití: set state [[6over4=](enabled|disabled|default)] [[v4compat=](enabled|disabled|default)] Parametry: Parametr Hodnota 6over4 - určuje, zda jsou vytvářena rozhraní typu 6over4; v4compat - určuje, zda jsou povoleny adresy kompatibilní s verzí 4. Poznámky: Povoluje nebo zakazuje různé typy již nepoužívaných funkcí. Výchozí hodnota všech parametrů je disabled (zakázáno). Příklady: set state default default set state 6over4=disabled v4compat=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / STATE

netsh interface ipv6 set state - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví stav již nepoužívaných funkcí. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh interface portproxy show all
Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
netsh routing ipx rip set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Nastaví stav již nepoužívaných funkcí. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/state.htm
0.109
16827

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Decode, Encode, Decompress, Compress?

 /

Is the mouse pointer in Windows 8 and 8.1 smaller than the XP cursor?

 /

Open MS Office documents when the computer starts, but how?

 /

Where is the Disk Defragmenter in Windows 7?

 /

Aktivieren vom Debugging-Modus unter Windows 10, aber wie?

 /

Dateioperationen am System verbessern, aber wie!

 /

Activate Paragraph format characters in MS Word, how can I turn it on!

 /

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

 /

Disable and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

How long does it take to install windows 10 (download)?

 /