NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » state

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set state ? Použití: set state [[6over4=](enabled|disabled|default)] [[v4compat=](enabled|disabled|default)] Parametry: Parametr Hodnota 6over4 - určuje, zda jsou vytvářena rozhraní typu 6over4; v4compat - určuje, zda jsou povoleny adresy kompatibilní s verzí 4. Poznámky: Povoluje nebo zakazuje různé typy již nepoužívaných funkcí. Výchozí hodnota všech parametrů je disabled (zakázáno). Příklady: set state default default set state 6over4=disabled v4compat=enabled

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / STATE

netsh interface ipv6 set state - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví stav již nepoužívaných funkcí. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, state, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh interface portproxy show all
Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
netsh routing ipx rip set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/state.htm
0.14

Windows 7 calculator desktop shortcut, can I?

 /

Why is in Desktop-OK the volume mixer?

 /

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 or Server 2016, how to do?

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /

Is portable use of DesktopOK possible ho to find the DesktopOK.ini?

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /