NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show address - Zobrazí adresy IPv6. show bindingcacheentries - Zobrazí položky mezipaměti vazeb. show destinationcache - Zobrazí položky mezipaměti cílových míst. show dns - Zobrazí adresy serveru DNS. show global - Zobrazí parametry globální konfigurace. show interface - Zobrazí parametry rozhraní. show joins - Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání. show mobility - Zobrazí parametry mobilní konfigurace. show neighbors - Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND. show prefixpolicy - Zobrazí informace o zásadě předpony. show privacy - Zobrazí parametry konfigurace utajení. show routes - Zobrazí položky tabulky směrování. show siteprefixes - Zobrazí položky tabulky předpon sítě. show state - Zobrazí stav již nepoužívaných funkcí. show teredo - Zobrazí stav služby Teredo.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW

netsh interface ipv6 show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show notifications
Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf set
Nastaví konfigurační informace.
netsh lan show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce.
netsh routing ip add rtmroute
Přidá dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh interface ipv6 6to4 show state
Zobrazí stav rozhraní typu 6to4.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show.htm
0.046

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

Herunterfahren, Abmelden, Neustart im Windows 8.1 / 10 Tray-Bereich!

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /

Can I install program and drivers in compatibility mode on Win 8 / 8.1?

 /

Troubleshoot, repair or recovery Windows 8 and 8.1 with Windows 8 (8.1) Installations DVD!

 /

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /

Kann man außer im Internet eine Suchanfrage zu starten, auch was anderes machen?

 /

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /