netsh interface ipv6 show - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show address - Zobrazí adresy IPv6. show bindingcacheentries - Zobrazí položky mezipaměti vazeb. show destinationcache - Zobrazí položky mezipaměti cílových míst. show dns - Zobrazí adresy serveru DNS. show global - Zobrazí parametry globální konfigurace. show interface - Zobrazí parametry rozhraní. show joins - Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání. show mobility - Zobrazí parametry mobilní konfigurace. show neighbors - Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND. show prefixpolicy - Zobrazí informace o zásadě předpony. show privacy - Zobrazí parametry konfigurace utajení. show routes - Zobrazí položky tabulky směrování. show siteprefixes - Zobrazí položky tabulky předpon sítě. show state - Zobrazí stav již nepoužívaných funkcí. show teredo - Zobrazí stav služby Teredo.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW

netsh interface ipv6 show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show notifications
Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.
netsh routing ip ospf set
Nastaví konfigurační informace.
netsh lan show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce.
netsh routing ip add rtmroute
Přidá dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh interface ipv6 6to4 show state
Zobrazí stav rozhraní typu 6to4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show.htm
0.171
13464

Wo ist der Autostart-Ordner in Windows 8.1, bzw. 8?

 /

Was ist Kompilieren (Compiler, Kompiler)?

 /

Alle Explorer Fenster klonen im Quad-Explorer unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Was ist ein Seitenumbruch?

 /

How to find and open the Cookies folder in Windows 8.1/10?

 /

APP Benachrichtigungen aktivieren, deaktivieren?

 /

Desktop Uhr passend zum Windows 10 Logo!

 /

What does *.* Mean?

 /

How can i Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

Can I remove the annoying vermin from my Windows desktop?

 /

Spell checker Windows 10 spelling mistakes, settings!

 /

Wie kann ich das DirectX-Diagnoseprogramm in Windows 8.1 / 10 64/32 bit starten (Version, finden, öffnen)?

 /