NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » destinationcache

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show destinationcache ? Použití show destinationcache [[interface=]<řetězec> [[address=]]] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní, address - adresa cílového místa. Poznámky: Zobrazí položky mezipaměti cílových míst. Je-li zadáno rozhraní, zobrazí mezipaměť pouze pro dané rozhraní. Je-li zadána také adresa, zobrazí pouze příslušnou položku mezipaměti cílových míst.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / DESTINATIONCACHE

netsh interface ipv6 show destinationcache - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí položky mezipaměti cílových míst. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, destinationcache, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show joins
Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag connect ieproxy
Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/destinationcache.htm

0.109

Create System Restore Point in Windows-10, how to?

 /

Folders expand too quickly at drag over, in Tree-View?

 /

Ist es möglich aus dem Win-7 Explorer die häufig verwendeten Ordner zu entfernen?

 /

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

 /

Windows files can't change the last access time hour and minutes?

 /

Ändern des Start-Verzeichnisses im Windows 10 MS-Explorer (Arbeitsplatz, Computer)!

 /

Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in without keyboard?

 /

Help Windows 10 has no fax and scan function, where is it?

 /