NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show dns ? Použití: show dns [[interface=]<řetězec>] Parametry: Parametr Hodnota interface - název určitého rozhraní. Poznámky: Zobrazí konfiguraci serveru DNS pro jedno nebo více určitých rozhraní. Příklady: show dns "Local Area Connection"

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / DNS

netsh interface ipv6 show dns - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Nastaví informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping ip
Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show ifstats
Zobrazuje statistiku protokolu IGMP pro zadané rozhraní.
netsh interface ipv6 show routes
Zobrazí položky tabulky směrování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí adresy serveru DNS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/dns.htm
0.327
15039

How to change the drive letter in Windows 10/11, DVD and USB drives?

 /

What are audio devices?

 /

What is a floating point number?

 /

After the last MS update, parts of my desktop icons were lost!

 /

The file system on a Windows 11, 10, 8.1, 7 PC!

 /

Kann ich auf Windows 11 die Viren weiterhin wegballern?

 /

In Windows 11 weitere Windows-Features aktivieren / deaktivieren!

 /

Clone one Explorer in Quad-Explorer on Windows 10, ... and Server!

 /

Prevent forced shutdown or something so!

 /

How can I activate / deactivate the mouse trails in Windows 11?

 /

Customize the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

What is the difference between memory and hard disk space?

 /