NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show interface ? Použití: show interface [[interface=]<řetězec>] [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; level - jedna z následujících hodnot: normal: pro každé rozhraní zobrazí jeden řádek; toto je výchozí možnost, není-li určeno žádné rozhraní; verbose: pro každé rozhraní zobrazí další informace; toto je výchozí možnost, pokud je rozhraní zadáno; store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazí rozhraní v zásobníku (výchozí); persistent: zobrazí trvalá rozhraní. Poznámky: Zobrazí informace o všech rozhraních, nebo o konkrétním rozhraní (pokud je zadáno).

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / INTERFACE

netsh interface ipv6 show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametry rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 install
Provede instalaci protokolu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery show
Zobrazí informace
netsh ras aaaa delete acctserver
Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
netsh firewall add
Přidá konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip nat set interface
Změní parametry NAT pro rozhraní.
netsh interface portproxy show v4tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí parametry rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/interface.htm
0.155
16484

The copying process stops or hangs in Windows 11, 10, ...?

 /

Anmelden (Login) in Windows 8/8.1, bzw. Passworteingabe ohne Tastatur mithilfe der Bildschirm-Tastatur?

 /

Can I deactivate the Windows 11 startup sound?

 /

Can I print as PDF in Windows 11, 10!

 /

Can I open 32-bit files on a 64-bit operating system?

 /

Change the username and password (password) at facebook.com?

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 11, 10 Store for Free!

 /

Registerkarten für die cmd.exe und powershell.exe!

 /

Create desktop program shortcuts in Windows 8.1 and 10! 

 /

Who needs this Pixel Tester for Windows (10, 8.1, 7, or 11)?

 /

Windows 11's taskbar is worse than that of Windows 10!

 /

Print test pages under Windows, but how?

 /