NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » joins

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show joins ? Použití show joins [[interface=]<řetězec>] [[level=]normal|verbose] Parametry: Parametr Hodnota interface - název nebo index rozhraní; level - jedna z následujících hodnot: normal: pro každé rozhraní zobrazí jeden řádek; toto je výchozí možnost, není-li určeno žádné rozhraní; verbose: pro každé rozhraní zobrazí další informace; toto je výchozí možnost, je-li určeno rozhraní. Poznámky: Zobrazí všechny adresy IPv6 vícesměrového vysílání, nebo všechny adresy vícesměrového vysílání na daném rozhraní, je-li rozhraní určeno.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / JOINS

netsh interface ipv6 show joins - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, joins, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set address
Změní informace o adrese IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP.
netsh ras aaaa show authserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
netsh lan add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/joins.htm

0.031

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

Shut down or power off, power on?

 /

Wie kann ich in Win7 die Einstellungen für das Mausrad / Trackball vornehmen, um das Scrollrad besser zu nutzen?

 /

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures?

 /

Bei Win7 ist der Textcursor als schmaler Strich in der Textverarbeitung, wie z.B. WordPad, kann ich das ändern?

 /

Can I Download the Windows-10 and Install it!

 /

Open a new program instance or window via Windows Start (8.x, 10)!

 /

Was ist besser herunterfahren, oder Standbymodus?

 /