NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show prefixpolicy ? Použití: show prefixpolicy [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazení informací v zásobníku (výchozí), persistent: zobrazení trvalých informací. Poznámky: Zobrazí položky zásad předpon použité při výběru zdrojové a cílové adresy.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 show prefixpolicy - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o zásadě předpony. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/prefixpolicy.htm

0.093

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?

 /

Wo sind die Einträge für Autostart in Windows 8.1/10  oder 8 Registrierung?

 /

Im Windows-7 Netzwerk einzelne Dateien und Ordner verstecken, oder freigeben?

 /

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

Desktop Uhr aus Silber ohne Transparenz!

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (10, 8.1, 7)!

 /