NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show prefixpolicy ? Použití: show prefixpolicy [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazení informací v zásobníku (výchozí), persistent: zobrazení trvalých informací. Poznámky: Zobrazí položky zásad předpon použité při výběru zdrojové a cílové adresy.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 show prefixpolicy - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o zásadě předpony. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace o zásadě předpony. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/prefixpolicy.htm
0.265
18350

Activate offline files on Windows 10!

 /

Can I use large windows desktop clock?

 /

Turn-Off the search indexing service in Windows 10!

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

Alphabetical, chronological, numerical, intuitive sorting in the file explorer!

 /

Print from Windows Explorer, but can I?

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /

Why do some file/folder sizes have underline? I would like to disable!

 /

View and delete partitions on Windows 8.1 / 10, can I?

 /

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 excluding password!

 /

Access to hidden options in Windows 10 and 8,1 Explorer, via mouse!

 /