netsh interface ipv6 show prefixpolicy - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show prefixpolicy ? Použití: show prefixpolicy [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazení informací v zásobníku (výchozí), persistent: zobrazení trvalých informací. Poznámky: Zobrazí položky zásad předpon použité při výběru zdrojové a cílové adresy.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 show prefixpolicy - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o zásadě předpony. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy reset
Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí informace o zásadě předpony. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/prefixpolicy.htm
0.343
18350

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Tool with directories can be displayed and edited at the same time!

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

Can I displays the directory size in Explorer-Views, file extension?

 /

Download DirectX 11 für Windows 7, 8,1, 10 (Direct3D 11)!

 /

Alpha-Transparency?

 /

Crawlingly ants also for the Windows 10 Desktop Home and Pro!

 /

Windows-10 Maus-Zeiger und der Cursor sind sehr langsam (schnell), warum?

 /

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /

Desktop Verknüpfung zum Windows 8.1, 8 und 10 Wartungscenter!

 /

Can I use the stopwatch as a teacher for classwork!

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /