NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » privacy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show privacy ? Použití: show privacy [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota store - jedna z následujících hodnot: active: zobrazení informací v zásobníku (výchozí), persistent: zobrazení trvalých informací. Poznámky: Zobrazí parametry konfigurace.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / PRIVACY

netsh interface ipv6 show privacy - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí parametry konfigurace utajení. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, privacy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface reset all
Obnoví konfiguraci.
netsh routing ipx rip show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh ras show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show offload
Zobrazí informace o zatížení.
netsh routing ip rip
Změny kontextu `netsh routing ip rip'.
netsh p2p pnrp cloud show
Zobrazí informace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/privacy.htm

0.061

Open the Disk-Management in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Am Notebook / Laptop JKL ist 123, was kann ich machen?

 /

Hängenden Prozessen bzw Programmen unter Windows beenden mit Extras! 

 /

Gibt es einen Papierkorb für den Windows 10 Desktop?

 /

How can I uninstall the MultiClipBoardSlots from Windows OS!

 /

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

Windows 10 Run-Command Dialog via Desktop Shortcut?

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /