netsh interface portproxy add - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add v4tov4 - Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. add v4tov6 - Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. add v6tov4 - Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. add v6tov6 - Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD

netsh interface portproxy add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpozná název partnera pomocí trasování cesty.
netsh diag show os
Zobrazí informace týkající se operačního systému.
netsh routing ip nat delete interface
Odstraní NAT z určeného rozhraní.
netsh interface portproxy set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx rip add filter
Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set
Nastaví konfigurační informace.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add.htm
0.218
16486

Restore standard libraries in Windows 10!

 /

Can I turn off or enable hibernate in windows 7?

 /

Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10?

 /

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and directorys (open, find, start)?

 /

Overclocked systems?

 /

Download Windows Server 2012 R2 x64 and test it!

 /

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, how to change rights?

 /

How do I improve working with the keyboard on Windows 10?

 /

In der Systemsteuerung von Windows-7 fehlen einige Optionen, die in XP vorhanden waren?

 /

Use right, left, middle mouse button as clipboard friend!

 /

Was ist eine Druckvorschau?

 /

AHCI oder IDE, Was ist besser?

 /