NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add » v4tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add v4tov4 ? Použití: add v4tov4 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv4, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv4, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv4, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V4TOV4

netsh interface portproxy add v4tov4 - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, v4tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set acctserver
Nastaví vlastnosti serveru účtování.
netsh firewall dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip ospf add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ipx sap
Změny kontextu `netsh routing ipx sap'.
netsh ras show activeservers
Čeká na inzerování serverů RAS.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add/v4tov4.htm
0.061

7zip and TortoiseSvn context menus missing in Explorer Views, plus icon overlays?

 /

Q-Dir Download Variants?

 /

Create search shortcut on Windows-10 Desktop, how to?

 /

Windows EXE ZU APP Machen?

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Windows 10 als Standard-Boot-Eintrag (Betriebssystem) einstellen!

 /

Windows 10 Show Administrative Tools, how to find?

 /

Kann man Windows 8 OEM 32-Bit (x86) bzw. 64-Bit (x64) Vollversion, jetzt schon bestellen?

 /