NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » add » v6tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy add v6tov4 ? Použití: add v6tov4 [listenport=]| [[connectaddress=]|] [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv6, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv4, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv4, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv6, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / ADD / V6TOV4

netsh interface portproxy add v6tov4 - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, add, v6tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show
Zobrazí informace
netsh p2p group
Změny kontextu `netsh p2p group'.
netsh routing ipx show service
Zobrazí tabulku služeb IPX.
netsh routing ip autodhcp dump
Zobrazí konfigurační skript.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/add/v6tov4.htm
0.109

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

Useful for Windows Files and Folder Copy and Paste Actions!

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, disable, uninstall)!

 /

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

How to close the open Store Apps in Windows-8 Metro from the Switch List?

 /

Is there a command line option to start Always Mouse Wheel minimized (in Tray)?

 /