NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set v4tov4 - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. set v4tov6 - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. set v6tov4 - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. set v6tov6 - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET

netsh interface portproxy set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh interface portproxy show all
Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
netsh routing ipx rip set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set.htm
0.155

Restore Windows List-View Font Size in Windows to default!

 /

Memory upgrade on Samsung Galaxy how to modify (Android)?

 /

Windows-7 Programme an die Taskleiste heften?

 /

How can I turn off Windows 10 properly?

 /

Run directly minimized to tray without to see the main window?

 /

How to create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /

Customize the pagefile.sys in Windows 10 (paging file)?

 /

Finde die gleichen Bilder gedreht und negativ plus umgedreht!

 /