NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: set v4tov4 - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. set v4tov6 - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. set v6tov4 - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. set v6tov6 - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET

netsh interface portproxy set - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
netsh interface portproxy show all
Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
netsh routing ipx rip set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví konfigurační informace. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set.htm
0.14
16141

Was ist ein Desktop, mit Beispiel?

 /

Who needs another 3D benchmark on Windows?

 /

How can i open the DVD, BluRay or CD drive in Windows 10 (eject problem)?

 /

How can I select the columns for the directory print out?

 /

Ändern des schreibgeschützten Attributs für Dateien und Ordner, wie kann ich das?

 /

Delete Thumbs.db on Windows 10!

 /

Upgrade from Windows 7 to Windows 10 for free!

 /

Changing sleep mode settings under Windows 10, 8.1, ..!

 /

Windows 10 special-character tool start (find, open, run), how to?

 /

Export front pages PDF and export back pages PDF!

 /

DesktopSchneeFree the German Snow for Windows!

 /

Den App-Ordner bereinigen in Windows 8.1 und 8 (METRO)!

 /