NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » set » v4tov4

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set v4tov4 ? Použití: set v4tov4 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv4, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv4, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv4, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V4TOV4

netsh interface portproxy set v4tov4 - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, v4tov4, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add routefilter
Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.
netsh lan
Změny kontextu `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras show registeredserver
Zobrazí, zda je počítač registrována jako
netsh interface ipv6 6to4
Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.
netsh routing ip rip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set/v4tov4.htm
0.171
25803

Use the fonts without installing the font on Windows 11, 10, 8.1!

 /

What is an SQL and Server?

 /

Delete, move the user into other Windows 10 groups?

 /

Is there a rich text editor under Windows 11, 10, 8.1, ...?

 /

What is a keylogger?

 /

Deactivate docking in Windows 11!

 /

Use the PC sleep timer on Windows 10 / 11!

 /

Adjust the size of the new Windows 11 screen / touch keyboard!

 /

Can I switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /

Create correct directory for 32Bit applications under Windows 11, 10, ...?

 /

Ändern der Benutzerpasswörter auf Windows 10/11, ohne das Aktuelle zu kennen?

 /

Change the address bar in Explorer-View to Classic or modern Windows 10!

 /