NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » set » v4tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set v4tov6 ? Použití: set v4tov6 [listenport=]| [[connectaddress=]|] [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv4, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv6, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv6, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V4TOV6

netsh interface portproxy set v4tov6 - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, v4tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf set
Nastaví konfigurační informace.
netsh lan show
Zobrazí informace.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje statickou trasu ve směrovací tabulce.
netsh routing ip add rtmroute
Přidá dočasnou trasu (NetMgmt).
netsh interface ipv6 6to4 show state
Zobrazí stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip show
Zobrazí informace

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set/v4tov6.htm
0.046

Was sind in Win-7 Bibliotheken, brauch ich so was überhaupt?

 /

Run directly minimized to tray without to see the main window?

 /

DirPrintOK! Ein Verzeichnisausdruck-Programm für Windows

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Ordner vs. Ordner und Alle vergleichen?

 /

Was sind Environment Variablen (Umgebungsvariable)?

 /

What does data verify (verification)?

 /

How long has my Windows 8.1, 8 or 10 PC been running?

 /