NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show all - Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty. show v4tov4 - Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4. show v4tov6 - Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k portu IPv6. show v6tov4 - Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4. show v6tov6 - Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k dalšímu portu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SHOW

netsh interface portproxy show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
netsh diag connect ieproxy
Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface ipv6 set teredo
Nastaví stav služby Teredo.
netsh routing ip show protocol
Zobrazí všechny nakonfigurované protokoly IP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/show.htm

0.046

Folder content appears delayed in Windows-10?

 /

Disable auto expand folder in Windows 7 Explorer?

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

How to scan to pdf in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Kann man den Windows 8.1 (8, 10) Explorer als Administrator ausführen in Win-8?

 /

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /

Anwendungen, bzw. Programme unter Windows 8.1 blockieren und wieder entsperren!

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /